Referater

BESTYRELSESMØDE 7.2.2018

Konstituering: Formand - Ketty G Jensen, næstformand - Britta Knudsen, Kasserer - Anne Mattsson, Sekretær - Gytha Strandby, Medlem - Frank Eusterholz, Suppleanter - Magdalene Lange / Dorthe Henriksen / Majken Geiger.

Årsplan aftalt - se "Det sker"

 

-

 

GENERALFORSAMLING den. 31. januar 2018

Valg af dirigent: Ole Pedersen

Godkendelse af forretningsorden: Godkendt

Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Bestyrelsens beretning: 2017 genfortalt, 187 medlemmer, kontingent 50 kr.

Revideret regnskab: Godkendt

Indkomne forslag: Ingen

Valg til bestyrelsen: Frank Eusterholz, Anne Mattsson. Suppleanter: Magdalene Lange, Majken Geiger, Dorthe Henriksen

Revisorer: Ole Truelsen, Einer Madsen

Revisorsuppleant: H.C. Sørensen

 

 

BESTYRELSESMØDE 7-2-2017

1. Konstituering:

Formand: Ketty Gerstrøm

Næstformand: Britta Knudsen

Kasserer: Kirsten Brunn

Sekretær: Gytha Strandby

Menigt medlem: Frank Eusterholz

Suppl: Dorthe, Niels Jørgen og H.C

 

2.Søndag d. 26. februar 2017 fastelavnsfest på Lilleskolen.

3.Der er fællesspisning på Nordgården d. 28 februar 2017.

Menu: Gule ærter + ? Carsten Schnoor vil fortælle om Grønland.

4.Der bliver lavet en folder, som vil blive omdelt til samtlige

husstande (incl. Nye tilflyttere i Onsbjerg)

5.Der udlejes ikke telte mere.

6.Affaldsindsamling d. 2. april 2017 fra 10 – 13 mødested gadekæret i Onsbjerg.

7.Sankt Hans d. 23. juni 2017 på grunden i Sælvig.

8.Fællesspisning kl. 18 Vi vil spørge Ejner Madsen om han vil stå for båltalen.

9. Sommerfest d. 2. juli 2017

10. Oktoberfest d. 21 oktober

11. Familiebanko på hjemmeværnsgården d. 1.november.2017

Kl.19

12. Juletræet bliver tændt d. 3. december 2017 kl.16

-

 

Beretning 2016

 

Første arrangement blev fastelavnsfesten på

Lilleskolen, det var først i februar i år.

Der var ikke lige så mange som sidste år, men tror dem der var, havde en hyggelig dag.

Der blev forsøgt med fællesspisning, og det blev godt modtaget. Den første var med gule ærter, og bøf stroganoff (til dem der ikke spiste ærter ) det var på Nordgården. Næste spisning var nye kartofler og stegt flæsk, der havde vi fået Morten Øster til at fortælle om hospitalet Heri i Afrika, hvor han sammen med sin kone er 3mdr. om året. Det var rigtig hyggeligt at høre om.

Der blev afholdt kommunalbestyrelsesmøde, på hjemmeværnsgården i april, der var nu ikke mange tilhører ud over os i bestyrelsen, der skulle lave kaffen, men vi fik en god snak til kaffen.

Naturfredningens affaldsindsamling trak nu ikke så mange til gadekæret, hvor der blev startet fra og kaffen blev drukket efter indsamlingen. Heldigvis var der ikke meget at gå efter, kunne mærkes at Lilleskolens elever havde været flittige til at samle.

Til Sankt Hans skulle der være båltale i år, Ejnar Madsen ( som har været revisor for foreningen i mange år ) havde lovet at sige et par ord. Det blev inde i teltet, da der kom nogle store regnbyger, som drillede. Bålet blev dog brændt af i tørvejr, og sangen sunget som vanligt.

Sommerfesten d. 2 juli var ikke lige så godt besøgt som sidste år, men der var lige så mange boder og mange fik også solgt det de regnede med. Der var helstegt pattegris til aften og det var rigtigt lækkert, så det var en god ide. Senere blev det rigtig koldt så det var ikke sjovt i teltet. Der var så også fodboldt, ikke nogen god ide sammen med sommerfest, så mange gik tidligt hjem.

Der var oktoberfest både fredag og lørdag i år, det var for meget, de kunne have været der med en aften, men folk var glade og tilfredse, så det er jo godt. Det giver jo så bare røde tal på bundlinjen, så i bestyrelsen er vi enige om kun en aften i 2017 og det bliver lørdag 21 Oktober.

Der var andespil på Hj.Gården i november kun for foreningens medlemmer, med indlagt kaffepause, der var pænt fremmøde og godt humør.

Juletræet på legepladsen blev tændt 1ste. søndag i advent. Der blev serveret æbleskiver og gløgg til at varme sig på.

 

Til sidst vil jeg gerne takke alle, både bestyrelsen og alle i andre der har givet en hjælpende hånd med det hele.

 

Referat fra Onsbjerg Borgerforenings

generalforsamling 24-01-17

 

Der var 20 tilstede.

Valg af dirigent blev Knud Møller Jensen.

Forretningsorden og dagsorden blev godkendt.

Bestyrelsens beretning blev godkendt.

Det reviderede regnskab blev godkendt, der var spørgsmål ang. oktoberfesten der var blevet dyr, da den var over 2 dage i 16. Alle er enige om det kun skal være 1 dag i -17. der skal være vagter på og det er dyrt når det er 2 dage.

Kontingentet bliver stadig 50,00 kr. pr. medlem.

Der skulle være valg til bestyrelsen, da Tina ikke ville genopstille. Med lidt overtalelse blev det Gytha Strandby kom ind igen. Hun har jo været med før, i mange år.

Dorthe og Niels Jørn blev genvalgt til suppleanter, og H.C. blev efter lidt overtalelse valgt igen.

Som revisor blev Ejnar Madsen valgt, og som suppleanter blev Ole Truelsen og H.C valgt.

Under eventuelt var der spørgsmål ang. fællesspisning, om det blev igen i år, og gerne med foredrag el. lignende. Det er nu besluttet at det gør der.

Ole Petersen talte om sprøjtehuset, der trænger til lidt vedligeholdelse, der mangler hænder til hjælp. Der skal også penge til, småbeløb betaler borgerforeningen gerne, store snakker vi om. Vi fandt også ud af det er vejmændene der vælter bord/bænk sættet der står der, så det bliver flyttet.

Ole P. er ved at samle oplysninger om husene på hovedgaden, og efterlyser nogle billeder, samt oplysninger om hvem og hvad der har været i husene. Der skulle gerne blive en bog/ hæfte ud af det.

Hjemmesiden har 2155 besøg i 2016, og fra mange forskellige lande,det var en positiv melding.

Der var spørgsmål ang. de penge vi i mange år har givet til jul til sygehus/plejehjem, men vi fravalgte det i år, der var ikke noget overskud at give ud af, og det er blevet besværligt at komme af med pengene, nu Samsø Posten ikke indsamler mere.

Der blev talt om en gammel brønd på Østervangen, om den kunne blive synlig. Det er ikke noget vi har planer om at gøre noget ved lige p.t.

 

Referat af Onsbjerg Borgerforenings Generalforsamling 28. januar 2015

 

 

Der blev afholdt generalforsamling(gf) i Onsbjerg Borgerforening på Hjemmeværnsgården i Onsbjerg. Om det var vinterens regn/slud eller Danmarks ¼ finale i Herre Håndbold, der gjorde gf en smule tyndt besat, vides ikke. Men der deltog kun 19 medlemmer i denne årsbegivenhed. Det var lidt trist, specielt set i lyset af det fine indlæg fra Energiakademiets Søren Hermansen og Onsbjerg Varmeværks Arne Kremmer. Indlægget var både spændende og oplysende. Til Jer, der gik glip af begivenheden, er der et lille resumé nederst på siden.

 

1.Valg af dirigent

Valgt blev Knud Jensen. Knud startede med at undersøge lovligheden af gf, samt at gf var lovligt varslet. Konstaterede at alt var, som det skulle være.

2.Godkendelse af forretningsorden

Forretningsorden blev godkendt.

3.Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

4.Bestyrelsen Beretning

Bestyrelsens beretning var lille og diskret. Bestyrelsen har kun siddet siden den ekstra ordinære gf.. Der blev dog nævnt at Sommerfesten var en stor succes. Og som altid var banko spillet i Hjemmeværnsgården vel besøgt. I år blev der krydret med julemusik til Juletræs tænding, det var rigtig hyggeligt. Der var da også mødt en del børn og voksne op til æbleskiver m.m til trods for den bidende kulde. Bestyrelsen arbejder videre med div. Aktiviteter. Både kendte og nye. Hvis nogen har gode ideer, så sig frem.

5.Revideret regnskab

Foreningens kasserer, Kirsten, fremlagde årets reviderede regnskab. Både for foreningen og Legepladsen. Kirsten forklarede, at den store pengepulje i Legepladsens regnskab, var opsparing til snarlige forbedringer.

6.Indkomne forslag, herunder budget og kontingent.

Bestyrelsen foreslår små vedtægtsændringer.

Vedtægterne er godkendt. Og kan læses på hjemmesiden

Der blev foreslået, at bestyrelsen arbejder med at definere medlemskab/ stemmeret og rettigheder. Medlemskab er baseret på husstand. Men hvor mange stemmer har hver husstand?

7.Valg

Bestyrelsesmedlemmer på valg

Suppleanter, 3 iflg. De ny vedtægter

1 revisor

På valg var Kari og Britta. Begge modtog genvalg, heldigvis da der ikke var andre kandidater.

Connie og Steffen var på valg til suppleanter posterne. Begge modtag genvalg. Med lidt hiv og sving, lykkedes det også at finde den ny 3. suppleant. Hans Christian.

Ole blev igen valgt som revisor

Den ny bestyrelse og opgave fordeling kan ses på hjemmesiden.

8.Evt.

Under evt. tog Mona ordet. Der er rigtig mange problemer med trafikken i Onsbjerg. Der er lavet flere undersøgelser, der viser, at der køres stærkt gennem byen. Teknisk forvaltning har ikke fået set yderligere på sagen, til trods for opfordringer hertil. Det foreslås, at bestyrelsen går ind i arbejdet med at få teknisk forvaltning til at trafiksikre i Onsbjerg.

Ole tog også ordet under evt. Ole har lovet at holde hjemmesiden opdateret og opfordrer til positiv indsat ved tilflytning, noget Onsbjerg Borgerforening har været gode til, men skal huske at fortsætte med.

 

 

Indlæg fra Energi Akademiet og Onsbjerg Varmeværk

 

Søren Hermansen fortalte om et ”system”, hvor man kan tjene energibesparelses point op. I korte træk, er det en forpligtigelse alle energileverandører skal opfylde. Hvis man ikke selv er i stand til at levere energibesparelse, f. eks. I form af flere hustande, der kobles på co2 besparende alternativer som f. eks. Onsbjerg Varmeværk leverer, kan man blive nødt til at købe energibesparelse fra andre. Dette kan i fremtiden blive dyrt og betyde pris stigninger i fjernvarmen. Man har dog lov til at hente sine point fra privat personer. Det betyder, at hvis en husstand gør noget energi/co2 besparende, som f. eks. Udskift af vinduer, isolering, nye hvidevarer eller varmepumpe, kan de give deres point til Onsbjerg Varmeværk. Mange mennesker ved end ikke, at deres forbedringer indgår i regnskabet. Man kan derfor hjælpe til ved at være opmærksom på disse point. Ved forbedringer kan Inge Echwald kontaktes på 86591761 for information.

Energiakademiet vil også gerne hjælpe. De tilbyder derfor GRATIS energibesparelses rapport (Rapport der beskriver og beregner evt. energiforbedringer). Dette tilbydes frem til maj.